Editovat
Dnes jsme ve spolupráci s Katedrou obrábania a výrobnej techniky Žilinské univerzity v Žilině provedli měření přesnosti polohování stroje Hyundai Wia F500PLUS pomocí laserové interferometrie (zařízením Renishaw XL80). Měření proběhlo jak u studeného stroje, tak u zahřátého stroje v ose X a Y a bylo dále porovnáno s měřením pomocí technologie Renishaw Ballbar QC20.

Toto měření nám posloužilo k verifikaci špičkových obráběcích vlastností strojů Hyundai Wia a zároveň přispěje k výzkumu prováděnému KOVT - Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žilině.