Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme. Zároveň bychom Vás rádi ujistili o tom, že Vaše osobní údaje žádným způsobem neposkytujeme třetím stranám.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení:  PROFIKA s.r.o.
Sídlo:  U lesa 87, 250 90 Nové Jirny
IČO:  46359982
Telefon:  326 909 511
E-mail:  hruby@profika.cz


Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které Vy, jako návštěvník (dále také uživatel), těchto webových stránek z vlastní vůle vyplníte do kontaktních formulářů. Takto vyplněné údaje jsou nezbytné pro další komunikaci s Vámi. Podle typu kontaktního formuláře se jedná zejména o jméno a příjmení, firmu, e-mail, telefon, adresu a případně údaje o konkrétním typu stroje, na který poptáváte náhradní díl nebo servisní službu.
 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro další komunikaci s Vámi, případně pro splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb nebo zboží, a to k těmto účelům:

 • zaslání nabídky dle Vašeho konkrétního požadavku
 • zaslání informace o produktových novinkách
 • realizace objednané služby
 • podání informace o stavu objednávky
 • doručení objednaného zboží

E-mailovou adresu dále potřebujeme také k tomu, abychom Vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách formou newsletterů. K této rozšířené marketingové komunikaci však musíte dát vědomý souhlas. Svůj souhlas nám poskytnete vyplněním formuláře pro registraci k odběru takových e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby či produktu.

Pokud takové e-maily nebudete chtít nadále dostávat, máte možnost svůj předchozí souhlas kdykoliv odvolat. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.
 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby Data Účel Typ souhlasu
Google analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas.
Mailchimp E-mail Kontaktní formuláře, zasílání newsletterů. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
 

 

Jak využíváme Cookies

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. 
 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich případnému zneužití. Slouží k tomu zejména:

 • anonymizace osobních údajů
 • schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů
 • proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
 • víceúrovňový firewall
 • antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů
 • šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií
 • přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele
 • servery s osobními údaji uzamčené v serverovně

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.
 

Obecná ustanovení

 1. Návštěvník těchto webových stránek dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s platnými právními předpisy, může vyzvat zpracovatele nebo správce, aby odstranil takto vzniklý stav.
 4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 5. Osobní údaje návštěvníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji se řídí příslušnými ustanoveními zákona v platném znění.
 6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů může každý hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány technické soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti