Editovat

Metody CNC obrábění, které používají k odebírání materiálu řezný nástroj, jsou v obecné rovině pouze dvě:

Metoda 1 používá k vytvoření řezné síly otáčení obrobku, proti břitu nástroje – tomu říkáme soustružení 
Metoda 2 používá k vytvoření řezné síly otáčení břitu nástroje, proti stojícímu obrobku – tomu říkáme frézování

Pro metodu jedna tedy můžeme použít stroj jako je: CNC soustruhCNC dlouhotočný automat, CNC soustružnické centrum, CNC multifunkční soustružnický stroj atd. Pro metodu dvě mužeme použít stroj, kterému říkáme například: CNC vertikílní frézka (nemělo by zaměnovat s názvem fréza - tak říkáme nástroji, který se k frézování používá) CNC horizontální frézka, CNC horizontální centrum, většinou bývá dvoupaletové, nebo vícepaletové , horizontání CNC vyvrtávačka, taktéž lidově horizontka. Pětiosá CNC frézka, taktéž lidově pětioska, pětistranka, pětiosová CNC frézka.  
Můžeme je velice krátce popsat v jednotlivých záložkách