Malá firma

 

 

Dotační programy pro malé firmy (do 49 zaměstnanců)

Jméno

Cíl programu

Vyhlášení výzvy 

Příjem žádostí 

Výše dotace 

Míra dotace 

Stav programu 

Technologie

Posun v digitalizaci a automatizaci u výrobních firem. Podpora pořízení strojního vybavení a propojení nových a stávajících technologií obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

1Q 2023

1Q 2023

bude upřesněna

bude upřesněna

připravuje se

Technologie MAS

Posilování a růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových technologií s důrazem na digitální transformaci a zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem v rámci Místních akčních skupin.

11/2022

1Q 2023

max. 1 mil. Kč

bude upřesněna

připravuje se

Inovační vouchery

Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

1.7.2020

15.7.2020-31.12.2022

58 824 – 1 999 999 Kč

50 – 85 %

otevřený

Expanze

Podpora pořízení nových strojů a zařízení, výstavby a rekonstrukce provozoven pro začínající a rozvíjející se malé a střední podniky prostřednictvím bezúročného úvěru.

28.04.2017

01.06.2017 – 30.06.2023

1 – 60 mil. Kč

35 - 45 %

otevřený

Inovace

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu.
Vývoj inovace musí být před podáním Žádosti o podporu ukončen. 

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

1 - 100 mil. Kč

20 - 60 %

otevřený

Úspory energie

Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

500 tis. - 200 mil. Kč

35 - 65 %

otevřený

Digitální podnik

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

1 - 15 mil. Kč

30 - 60 %

otevřený

Virtuální podnik

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

0,5 - do max. výše dle de minimis (cca 5 mil. Kč)

20 - 40 %

otevřený

Aplikace

Podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 31.1.2023

2 - 125 mil. Kč

25 - 70 %

otevřený

Potenciál

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

2Q 2022

2Q 2023

bude upřesněna

50%

připravuje se

Školící střediska

Podpora projektů na vybudování/rozšíření školicích středisek, kde budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci být proškoleni a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním.

4Q 2023

4Q 2023

bude upřesněna

bude upřesněna

připravuje se

Oběhové hospodářství

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, optimalizace technologie chlazení, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 20 mil. Kč

40%

připravuje se

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Cílem programu výstavba fotovoltaických elektráren s/bez akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). 

8. 3. 2022

22. 3. 2022 – 30.11.2022

1 – 100 mil. Kč

35 – 50 %

otevřený

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu

15.8.2022

8. 9. 2022 - 1. 2. 2024

500 tis. Kč - 400 mil. Kč

50 - 80 %

otevřený

Úspory vody v podnicích

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárním cílem je snížení spotřeby vody v českých podnicích.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 25 mil. Kč

40 - 60 %

připravuje se

Úspory energie - úvěry

Podpora podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie, prostřednictvím bezúročného úvěru.

19.09.2017

19.09.2017 – 30.09.2023

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otevřený

Energ - NRB

Podpora podnikatelům z hl. m. Prahy financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie prostřednictvím bezúročného úvěru.

01.06.2021

01.06.2021 - do vyčerpání alokace

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otevřený

Stredni firma

 

 

Dotační programy pro střední firmy (od 50 do 249 zaměstnanců)

Jméno

Cíl programu

Vyhlášení výzvy 

Příjem žádostí 

Výše dotace 

Míra dotace 

Stav programu 

Technologie

Posun v digitalizaci a automatizaci u výrobních firem. Podpora pořízení strojního vybavení a propojení nových a stávajících technologií obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

1Q 2023

1Q 2023

bude upřesněna

bude upřesněna

připravuje se

Technologie MAS

Posilování a růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových technologií s důrazem na digitální transformaci a zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem v rámci Místních akčních skupin.

11/2022

1Q 2023

max. 1 mil. Kč

bude upřesněna

připravuje se

Inovační vouchery

Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

1.7.2020

15.7.2020-31.12.2022

58 824 – 1 999 999 Kč

50 – 85 %

otevřený

Expanze

Podpora pořízení nových strojů a zařízení, výstavby a rekonstrukce provozoven pro začínající a rozvíjející se malé a střední podniky prostřednictvím bezúročného úvěru.

28.04.2017

01.06.2017 – 30.06.2023

1 – 60 mil. Kč

35 - 45 %

otevřený

Inovace

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu.
Vývoj inovace musí být před podáním Žádosti o podporu ukončen. 

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

1 - 100 mil. Kč

20 - 60 %

otevřený

Úspory energie

Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

500 tis. - 200 mil. Kč

35 - 65 %

otevřený

Digitální podnik

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

1 - 15 mil. Kč

30 - 60 %

otevřený

Virtuální podnik

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

0,5 - do max. výše dle de minimis (cca 5 mil. Kč)

20 - 40 %

otevřený

Aplikace

Podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 31.1.2023

2 - 125 mil. Kč

25 - 70 %

otevřený

Potenciál

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

2Q 2022

2Q 2023

bude upřesněna

50%

připravuje se

Školící střediska

Podpora projektů na vybudování/rozšíření školicích středisek, kde budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci být proškoleni a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním.

4Q 2023

4Q 2023

bude upřesněna

bude upřesněna

připravuje se

Oběhové hospodářství

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, optimalizace technologie chlazení, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 20 mil. Kč

40%

připravuje se

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Cílem programu výstavba fotovoltaických elektráren s/bez akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). 

8. 3. 2022

22. 3. 2022 – 30.11.2022

1 – 100 mil. Kč

35 – 50 %

otevřený

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu

15.8.2022

8. 9. 2022 - 1. 2. 2024

500 tis. Kč - 400 mil. Kč

50 - 80 %

otevřený

Úspory vody v podnicích

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárním cílem je snížení spotřeby vody v českých podnicích.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 25 mil. Kč

40 - 60 %

připravuje se

Úspory energie - úvěry

Podpora podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie, prostřednictvím bezúročného úvěru.

19.09.2017

19.09.2017 – 30.09.2023

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otevřený

Energ - NRB

Podpora podnikatelům z hl. m. Prahy financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie prostřednictvím bezúročného úvěru.

01.06.2021

01.06.2021 - do vyčerpání alokace

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otevřený

 

Velka firma

 

 

Dotační programy pro velké firmy (nad 250 zaměstnanců) + Small mid-cap (do 500 zaměstnanců)

Jméno

Cíl programu

Vyhlášení výzvy 

Příjem žádostí 

Výše dotace 

Míra dotace 

Stav programu 

Inovace Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu.
Vývoj inovace musí být před podáním Žádosti o podporu ukončen.  Platí pro Small mid-cap (do 500 zaměstnanců)

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

1 - 100 mil. Kč

20 - 60 %

otevřený

Úspory energie

Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

500 tis. - 200 mil. Kč

35 - 65 %

otevřený

Digitální podnik

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

1 - 15 mil. Kč

30 - 60 %

otevřený

Virtuální podnik

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

9.6.2022

16.6.2022-31.10.2022

0,5 - do max. výše dle de minimis (cca 5 mil. Kč)

20 - 40 %

otevřený

Aplikace

Podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

15. 8. 2022

1. 9. 2022 - 31.1.2023

2 - 125 mil. Kč

25 - 70 %

otevřený

Potenciál

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

2Q 2022

2Q 2023

bude upřesněna

50%

připravuje se

Školící střediska

Podpora projektů na vybudování/rozšíření školicích středisek, kde budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci být proškoleni a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním.

4Q 2023

4Q 2023

bude upřesněna

bude upřesněna

připravuje se

Oběhové hospodářství

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, optimalizace technologie chlazení, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 20 mil. Kč

40%

připravuje se

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Cílem programu výstavba fotovoltaických elektráren s/bez akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). 

8. 3. 2022

22. 3. 2022 – 30.11.2022

1 – 100 mil. Kč

35 – 50 %

otevřený

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu

15.8.2022

8. 9. 2022 - 1. 2. 2024

500 tis. Kč - 400 mil. Kč

50 - 80 %

otevřený

Úspory vody v podnicích

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárním cílem je snížení spotřeby vody v českých podnicích.

4Q 2023

4Q 2023

1 - 25 mil. Kč

40 - 60 %

připravuje se

Úspory energie - úvěry

Podpora podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie, prostřednictvím bezúročného úvěru.

19.09.2017

19.09.2017 – 30.09.2023

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otevřený

Energ - NRB

Podpora podnikatelům z hl. m. Prahy financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie prostřednictvím bezúročného úvěru.

01.06.2021

01.06.2021 - do vyčerpání alokace

500 tis. - 60 mil. Kč

70 - 90 %

otevřený

 


Program inovace

Vyhlášení výzvy:             15. 8. 2022

Příjem žádostí:                1. 9. 2022 – 30. 11. 2022

CÍL PROGRAMU

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu.

Vývoj inovace musí být před podáním Žádosti o podporu ukončen. Žadatel je povinen předložit funkční prototyp, který vytvořil na základě vlastní vývojové činnosti, či ve spolupráci s partnerem.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty – malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze za předpokladu, že projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vědeckých aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastní vědy a výzkumu, výsledky vědy a výzkumu vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – know-how, licence, patenty, certifikace firmy, nákup software a sítí.
 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.
 • Marketingová inovace – veškeré výdaje s ní související.

VÝŠE DOTACE

Min. výše dotace je 1 mil. Kč.

Max. výše dotace je 100 mil. Kč.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude 20 – 60 % v závislosti na velikost podniku a místo realizace projektu.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program potenciál

Vyhlášení výzvy:             2Q 2023

Příjem žádostí:                2Q 2023

CÍL PROGRAMU

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a potažmo rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty – malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze za předpokladu, že projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou
 • Náklady na povinnou publicitu projektu.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude 50 %.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Technologie MAS

Vyhlášení výzvy:             1Q 2023

Příjem žádostí:                1Q 2023

CÍL PROGRAMU

Posilování a růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových technologií s důrazem na digitální transformaci a zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem v rámci Místních akčních skupin.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení s následujícími vlastnostmi:

 • Včetně programovatelné elektroniky
 • Schopnost automatického provozu bez obsluhy
 • Elektronické propojení s jiným strojem, nebo napojení na internet
 • Přijímání a odesílání dat v digitální formě k dalšímu zpracování

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí a SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci projektu.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Předpokládaná max. výše rozpočtu je 2-3 mil. Kč.

Projekt musí být realizován v regionech spadajících mezi tzv. Místní akční skupiny (MAS), tedy organizace, které společně pracují na ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji českého venkova, lesnictví a zemědělství prostřednictvím získávání finanční podpory z fondů Evropské unie nebo národních programů.

VÝŠE DOTACE

Max. výše dotace bude 1 mil. Kč.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

V současnosti je nezbytné tyto MAS předem oslovit s žádostí o zahrnutí Vašich projektových záměrů do rozpočtových plánů jednotlivých MAS na letošní a příští rok.

Jsme připraveni s Vámi vstoupit do jednání a poskytnout Vám bezplatnou konzultaci u příslušných MAS a ověření přijatelnosti jejich záměrů.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Technologie

Vyhlášení výzvy:             1Q 2023

Příjem žádostí:                 1Q 2023

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je posun v digitalizaci a automatizaci u výrobních firem. Podpora pořízení strojního vybavení a propojení nových a stávajících technologií obousměrnou komunikací do výrobního procesu. 

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a mid-caps (do 3 000 zaměstnanců).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
 • Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti. V případě, že společnost žadatele nedisponuje informačním systémem typu IS, ERP, MES, MIS apod., je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.
 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.
 • Vzhledem k hodnotícím kritériím a jejich struktuře je nutné, aby projekt měl dopad na co nejširší spektrum činností společnosti – nejlépe od skladování až po expedici hotových výrobků.
 • Projekty zaměřené pouze na část výrobních nebo nevýrobních procesů nebudou schváleny.
 • Podporovány budou mimo jiné i projekty firem, které se zaměřují pouze na skladování a stavebnictví.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.
 • Výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

 • Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Aplikace

Vyhlášení výzvy:             1. 8. 2022

Příjem žádostí:                10. 8. 2022 – 31. 1. 2023

CÍL PROGRAMU

Podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty – malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze za předpokladu, že projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, nebo že hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. 
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů včetně odpisů nehmotného majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. Max. 15 % položky
 • Mzdy a pojistné.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Inovační vouchery

Vyhlášení výzvy:             1.7.2020

Příjem žádostí: 15.7.2020 - 31.12.2022

CÍL PROGRAMU

Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků (poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví apod.).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací.
 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení.
 • Modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše způsobilých výdajů je ve výši 58 824 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů je ve výši 1 999 999 Kč

MÍRA DOTACE

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výšizpůsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a
85%z prokázaných způsobilých výdajů.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Vyhlášení výzvy:         15. 8. 2022

Příjem žádostí:            8. 9. 2022 – 1. 2. 2024

CÍL PROGRAMU

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Výstavba větrných elektráren

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – pouze v případě, že je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku.
 • Energetických posudek a projektová dokumentace.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude 500 tis. Kč až 400 mil. Kč

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude v rozmezí 50 – 80 %.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Školící střediska

Vyhlášení výzvy:             4Q 2023

Příjem žádostí:                4Q 2023

CÍL PROGRAMU

Podpora projektů na vybudování/rozšíření školicích středisek, kde budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci být proškoleni a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Výstavba nových školicích center.
 • Rekonstrukce stávajících školicích center.
 • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – školící programy, software a data.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Expanze

Vyhlášení výzvy:             28.04.2017

Příjem žádostí:                 01.06.2017 – 30.06.2023

CÍL PROGRAMU

Podpora pořízení nových strojů a zařízení, výstavby a rekonstrukce provozoven pro začínající a rozvíjející se malé a střední podniky prostřednictvím bezúročného úvěru.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení staveb – nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace, pořízení pozemků – nezastavený pozemek není způsobilý výdaj).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • DPH k způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí.

ZVLÁŠTNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • U projektů zaměřených na efektivní využívání vody v průmyslu, podnikatelská centra, NGA, zpracování kalamitního dřeva, rodinné podniky, uhelné regiony nebo materiálové a energetické využití odpadů.
 • Minimální výše úvěru ve výši 650 tis. Kč.
 • Maximální výše úvěru ve výši 60 mil. Kč.
 • Splatnost úvěru: až 10 let.
 • Odklad splátek až 4 roky.
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč.

VÝŠE ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU

Minimální výše úvěru ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše úvěru ve výši 45 mil. Kč.

Výše úvěru 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky

Doba splatnosti úvěru až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru (v případě, že je úvěr určen převážně na nemovité věci až 10 let)

Úvěr je bezúročný a bez poplatků.

Doba odkladu splátek jistiny je max. 3,5 roku.

Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje i finanční příspěvek k úhradě úroků z úvěru partnera NRB v míře, v jaké byl úvěr partnera použit k úhradě způsobilých výdajů projektu.

Vztahuje se úroky z úvěru partnera NRB vyčerpaného na pořízení nových strojů a zařízení, či na pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí.

Výše příspěvku:

 • až 15 % z výše úvěru partnera NRB, max. 4 mil. Kč (zvláštní podporované aktivity)
 • až 10 % z výše úvěru partnera NRB, max. 2 mil. Kč (projekty ve zvýhodněných regionech)
 • až 8 % z výše úvěru partnera NRB, max. 1 mil. Kč (projekty v ostatních regionech)

Výplata je v ročních splátkách nebo jednorázově.

Finanční příspěvek se vztahuje k úrokům od uzavření smlouvy o úvěru partnera NRB do uplynutí 4 let (resp. 6 let u zvláštní podporované aktivity) od uzavření smlouvy o podpoře.

Způsobilými výdaji finančního příspěvku jsou úroky bankovního úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu bez DPH. Pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt předpokládá financování projektu dalším bankovním úvěrem poskytnutým spolupracujícím partnerem, který má s Českomoravskou Rozvojovou Bankou uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování zvýhodněných úvěrů, a to ve výši minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Úspory energie - úvěry

Vyhlášení výzvy:             19.09.2017

Příjem žádostí:                 19.09.2017 – 30.09.2023

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je pomoci podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie prostřednictvím bezúročného úvěru.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající.
 • Podnikatelské subjekty – malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení strojů a zařízení, pořízení, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého hmotného majetku vč. stavebních opatření).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Energetický posudek a technická dokumentace projektu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku – biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti – podporováno prioritně.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov a průmyslových areálů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie – akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

VÝŠE ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU

Minimální výše úvěru ve výši 500 tis. Kč.

Maximální výše úvěru ve výši 60 mil. Kč.

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout maximálně na 70 %/ 90 % způsobilých výdajů projektu.

Až 90 % v případě (pouze v rámci podpory de minimis), že výše předpokládaných způsobilých výdajů je max. 3 mil. Kč a zároveň Žadatel nežádá o subvenci úrokové sazby v případě, že vlastní zdroje Žadatele tvoří partnerský úvěr.

Doba splatnosti úvěru až 10 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.

Úvěr je bezúročný a bez poplatků.

Doba odkladu splátek jistiny je max. 4 roky.

SUBVENCE ÚROKOVÉ SAZBY

Se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje subvence úrokové sazby z části bankovního úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu spolu se zvýhodněným úvěrem ve formě finančního příspěvku i finanční příspěvek k úhradě úroků z úvěru partnera NRB v míře, v jaké byl úvěr partnera použit k úhradě způsobilých výdajů projektu.

Bankovní úvěr musí být účelově určen výhradně k úhradě nákladů projektu podpořeného zvýhodněným úvěrem.

Celková výše vyplacené subvence nesmí přesáhnout 15 % podpořeného bankovního úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH) a zároveň částku 4 mil. Kč.

Výplata je max. jednou ročně.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje finanční příspěvek na pořízení energetického posudku.

Max. výše finančního příspěvek je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 250 tis. Kč.

Na pořízení energetického posudku pro mobilní technologie (kolová vozidla a stavební stroje) je maximální výše finančního příspěvku 50 tis. Kč. Finanční příspěvek se poskytuje příjemci podpory ve formě grantu na technickou podporu projektu.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

V případě pořízení nové technologie je nutné vyřadit stávající a poté zlikvidovat.  V rámci projektu musí dojít k minimálně 10% roční úspoře energie v konečné spotřebě po realizaci projektu oproti stavu před realizací projektu,

Projekt předpokládá financování projektu dalším bankovním úvěrem poskytnutým spolupracujícím partnerem, který má s Českomoravskou Rozvojovou Bankou uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování zvýhodněných úvěrů, a to ve výši minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu u projektů s výdaji vyššími než 3 mil. Kč bez DPH.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Vyhlášení výzvy:             15. 11. 2021

Příjem žádostí:                8. 3. 2022 – 30. 11. 2022

CÍL PROGRAMU

Cílem programu výstavba fotovoltaických elektráren s/bez akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.).

DEFINICE ŽADATELE      

 • Podnikatelské subjekty: malé (do 49 zaměstnanců), střední (do 249 zaměstnanců) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pořízení FV systému s/bez akumulace energie  na podnikatelských budovách včetně přístřešků.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • Inženýrská činnost (TDI, AD).

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Pořizovaný FV systém není limitován vlastní spotřebou podniku.

Minimální instalovaný výkon FV systému je 1 kW a maximální instalovaný výkon je 1 MW.

Na jeden projekt je možné aplikovat 1 odběrné místo. Pokud však má žadatel více poboček, může podat více žádostí.

K žádosti o dotaci je nutné doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

K Rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba doložit stavební povolení či ohlášku nebo veřejnoprávní smlouvu.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 100 mil. Kč.

MÍRA DOTACE

Základní míra podpory pro všechny velikosti podniku:

 • na FV systémy je 35 % ze způsobilých výdajů,
 • na akumulaci energie je 50 % ze způsobilých výdajů.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Úspora vody v podnicích

Vyhlášení výzvy:             4Q 2023

Příjem žádostí:                4Q 2023

CÍL PROGRAMU

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárním cílem je snížení spotřeby vody v českých podnicích.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).
 • Podniky z celé ČR včetně hl. města Prahy.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárně dojde ke snížení spotřeby vody.
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další)
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Žádost o podporu musí obsahovat vodní audit.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace je 25 mil. Kč.

MÍRA DOTACE

Míra dotace je 40 % ze způsobilých výdajů.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Digitální podnik

Vyhlášení výzvy:             9. 6. 2022

Příjem žádostí:                16. 6. 2022 – 31. 10. 2022

CÍL PROGRAMU

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

DEFINICE ŽADATELE             

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

POPOROVANÉ AKTIVITY

 • Podpora digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • HW, SW (dlouhodobý majetek) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • HW, SW (drobný majetek do 60 / 80 tis. Kč) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • Licenční SW (na bázi předplatného atp.).
 • Poplatky za připojení do online uložišť.
 • Fakticky související služby (př. bezpečnostní audit (limit 3.000 Kč / hod), služby poradců atp.)..

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky, 3D tiskárny).

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 30 mil. Kč.

MÍRA DOTACE

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků: 30 - 60 %

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Virtuální podnik

Vyhlášení výzvy:             9. 6. 2022

Příjem žádostí:                16. 6. 2022 – 31. 10. 2022

CÍL PROGRAMU

Podpora projektů zaměřených na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Podpora digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • HW, SW (dlouhodobý majetek) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • HW, SW (drobný majetek do 60 / 80 tis. Kč) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • Licenční SW (na bázi předplatného atp.).
 • Poplatky za připojení do online uložišť.
 • Fakticky související služby (př. bezpečnostní audit (limit 3.000 Kč / hod), služby poradců atp.)..

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky, 3D tiskárny).

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace ve výši 0,5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši max. dle de minimis (cca 5 mil. Kč).

MÍRA DOTACE

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků: 20 - 40 %

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Energ

Vyhlášení výzvy:             01.06.2021

Příjem žádostí:                01.06.2021 – do vyčerpání alokace

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je pomoci podnikatelům z hl. m. Prahy financovat projekty, jejichž cílem je úspora energie prostřednictvím bezúročného úvěru.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající na území hl. m. Prahy
 • Podnikatelské subjekty – malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení strojů a zařízení, pořízení, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého hmotného majetku vč. stavebních opatření).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Energetický posudek a technická dokumentace projektu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku – biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti – podporováno prioritně.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov a průmyslových areálů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie - akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

VÝŠE ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU

Minimální výše úvěru ve výši 500 tis. Kč.

Maximální výše úvěru ve výši 60 mil. Kč.

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout maximálně na 70 %/ 90 % způsobilých výdajů projektu.

Až 90 % v případě (pouze v rámci podpory de minimis), že výše předpokládaných způsobilých výdajů je max. 3 mil. Kč a zároveň Žadatel nežádá o subvenci úrokové sazby v případě, že vlastní zdroje Žadatele tvoří partnerský úvěr.

Doba splatnosti úvěru až 10 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.

Úvěr je bezúročný a bez poplatků.

Doba odkladu splátek jistiny je max. 4 roky.

SUBVENCE ÚROKOVÉ SAZBY

Se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytujesubvence úrokové sazby z části bankovního úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu spolu se zvýhodněným úvěrem ve formě finančního příspěvku i finanční příspěvek k úhradě úroků z úvěru partnera NRB v míře, v jaké byl úvěr partnera použit k úhradě způsobilých výdajů projektu.

Bankovní úvěr musí být účelově určen výhradně k úhradě nákladů projektu podpořeného zvýhodněným úvěrem.

Celková výše vyplacené subvence nesmí přesáhnout 15 % podpořeného bankovního úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH) a zároveň částku 4 mil. Kč.

Výplata je max. jednou ročně.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje finanční příspěvek na pořízení energetického posudku.

Max. výše finančního příspěvek je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 100 tis. Kč.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

V případě pořízení nové technologie je nutné vyřadit stávající a poté zlikvidovat. 

V případě projektů snížení energetické náročnosti budovy je možné doložit průkaz energetické náročnosti budov pro stav budovy před a po realizací úsporného opatření, který potvrdí potenciál snížení celkové dodané energie za rok minimálně o 20 %.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Úspory energie

Vyhlášení výzvy:             15. 8. 2022

Příjem žádostí:                 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

CÍL PROGRAMU

Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Právnické a fyzické osoby podnikající
 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a FV systémy.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových.
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla.
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Instalace kogenerační jednotky.
 • Instalace akumulace elektrické energie.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce a modernizace nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • Projektová dokumentace.
 • Energetický posudek.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě.
 • Organizace výběrového řízení.

VYBRANÁ SPECIFIKA A OMEZENÍ

Měrné způsobilé výdaje projektu mohou tvořit max. 25 tis. Kč na uspořený 1 GJ. Finální výši Vašeho možného rozpočtu v žádosti o dotaci Vám pomůže definovat energetický auditor v rámci předběžného posouzení.

Součástí žádosti o dotaci je tzv. ENERGETICKÝ POSUDEK, v němž se musí dokázat, že díky realizaci projektu dojde k výrazné úspoře spotřeby energie v porovnání s výchozím stavem.

Nové stroje se dají přes tento program pořídit za splnění následujících podmínek:

 • Musí dojít k výměně - starý stroj za nový. Nahrazovaný stroj musí být zlikvidován.
 • Výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit výrobníkapacity nahrazovaného  zařízení.
 • Nahrazované a nové zařízení musí spadat do stejného výrobního odvětví (např. obráběcí stroj může být vyměněn opět jen za obráběcí, ne za tvářecí).

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

MÍRA DOTACE

Míra dotace bude upřesněna s vyhlášením Výzvy.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 Program Oběhového hospodářství

Vyhlášení programu:    4Q 2023

Příjem žádostí:             4Q 2023

CÍL PROGRAMU

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, optimalizace technologie chlazení, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

DEFINICE ŽADATELE      

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).
 • Podniky z celé ČR včetně hl. města Prahy.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu.
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další).
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech –instalace filtračních technologií.
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.
 • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících remanufacturing.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace je 20 mil. Kč

MÍRA DOTACE

Míra dotace je 40 %.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kolegové se s Vámi následně spojí.

 


Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány technické soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti