Editovat

V rámci podpory prodeje námi dodávaných CNC strojů můžeme navrhnout technologii (postup) výroby a spočítat teoretický cyklový čas na 1 vybraný obrobek.

Zhotovení technologie

Pokud máme momentálně v našem předváděcím středisku vhodný typ stroje, můžeme pro zákazníka připravit i praktickou ukázku výroby tohoto dílu přímo na našem stroji. Předpokladem je, že si zákazník k tomu dodá příslušný materiál, příslušné nástroje nebo pokud je třeba, tak speciální upínač. Naši technologové mohou dále pomoci například s přípravou kvalitního upnutí. Pokud je součástí objednávky nového CNC stroje od nás i dodávka technologie, rádi se daného úkolu ujmeme. Pokud se bude jednat o pomoc se spuštěním technologie v rámci našeho zaškolení obsluhy, poskytneme naše zkušenosti zdarma za předpokladu, že si zákazník zajistí příslušný materiál a vhodné řezné i upínací nástroje a přípravky. Komplexní řešení technologie "na klíč" provedeme na základě individuální smlouvy za dohodnutých podmínek.